Selecteer een pagina

Projecten

Een aantal projecten

Communicatie nieuw 088-nummer

Communicatie nieuw 088-nummer

Communicatie 088 / PMO voor het programma nieuwe telefonie Rijkswaterstaat (VoIP). Project Support Office was door de programmamanager gevraagd om...

Lees meer

Diverse projecten

Herinrichting van het projectbureau voor een ERP-implementatie bij een internationale handelsorganisatie

Bij de implementatie van een zeer omvangrijk ERP-systeem kunnen na lange periodes de projectinformatie zo omvangrijk worden dat het moeilijk wordt er de juisten informatie uit te kunnen halen. Door bijvoorbeeld een te grote omvang van documenten, geen eenduidig versiebeheer en onduidelijke procedures over de staat van opgeleverde producten, is het mogelijk dat een succesvolle implementatie van een ERP-systeem hierdoor in het gedrang komt en het project onnodig vertraagt.

Binnen drie maanden tijd heeft Project Support Office het projectarchief heringericht, nieuwe procedures opgesteld en een overdrachtsdocument geschreven.

TNO kwaliteit en Arbeid

Project Support Office was verantwoordelijk voor de uitvoer van een meer projectmatige aanpak van het huidige secretariaat bestaande uit 14 secretariaatsmedewerkers. Consultancy op basis van de Nederlandse Competence Baseline (IPMA-NL) waarbij de profielen werden aangepast naar competentieprofielen.

Spir-it de Rechtspraak

Troubleshouting op projecten die vast waren gelopen. Het zijn van een voorbeeld voor een interne transitie van projectsecretariaat naar Project Management Office. Daarnaast ook verantwoordelijk voor de opstart van de portfoliorapportage aan de directie. Werkzaamheden op basis van Prince2, P3O, MoP en Scrum.

ABN AMRO

Veranderen door training. Project Support Office was verantwoordelijk voor het hernieuwd inrichten van een Programma (TOPS2020). In samenwerking met Hedeman consultancy MSP doorgevoerd.

Voor meer informatie over de dienstverlening van Project Support Office B.V. kunt u contact opnemen met onze Account Manager Renske Andringa. Zij komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

Een passende offerte

Aan de hand van dit gesprek zal zij indien gewenst een maatwerk offerte voor u opstellen. In deze offerte wordt ruim aandacht besteed aan de mogelijke projectoplossingen die Project Support Office u kan bieden. De uit te voeren werkzaamheden, de tijdsduur en het plan van aanpak wordt hierin duidelijk omschreven. Hierdoor krijgt u een goed inzicht in de geboden oplossing.

Onze ervaring heeft geleerd dat het opstellen van een goede offerte een belangrijk deel van het werk is en vormt de basis voor een goede samenwerking tussen Project Support Office en u. Wij besteden hier dan ook graag veel tijd aan. Aan het opstellen van de offerte zijn uiteraard geen kosten verbonden.