Selecteer een pagina

Communicatie nieuw 088-nummer

Communicatie nieuw 088-nummer

Communicatie 088 / PMO voor het programma nieuwe telefonie Rijkswaterstaat (VoIP).

Project Support Office was door de programmamanager gevraagd om de communicatie van het voornamelijk technisch project uit te voeren. Werkzaamheden omvatten:

•stakeholder- en risico-inventarisatie;•presentaties maken en geven ter informatie over planning, prioriteiten, risico’s, voortgang etc.;•telefoonlijsten controleren, opstellen en communiceren van 350 objecten;
•nw. nummers Almanak 2017 van de ANWB en de Schuttevaer•ontwikkelen communicatiemiddelen (flyer, e-mail, brieven);
•plan van aanpak 088-Watermanagement centrum Lelystad;
•in kaart brengen Incident Management Proces
•informeren Incident Management partners landelijk over de unieke inbelnummers op de o.a. de meldkamers en verkeerscentrales (politie, ambulance, bergers, provincies, gemeentes, waterschappen etc.);
•belscript Landelijke informatielijn RWS;
•plan van aanpak, planning en coördinatie migratie nieuwe 088 nummers op de verkeerscentrales;•Project Eind Document (incl. financiële rapportage)

Kernactiviteiten op basis van “Procesarchitectuur als veranderinstrument.”
https://www.schuttevaer.nl/nieuws/havens-en-vaarwegen/2018/01/31/wennen-aan-088-nummers-van-rijksbruggen-en-sluizen

Andere projecten