Selecteer een pagina

Communicatie nieuw 088-nummer

Communicatie nieuw 088-nummer

Communicatie 088 / PMO voor het programma nieuwe telefonie Rijkswaterstaat (VoIP).

Project Support Office was door de programmamanager gevraagd om de communicatie van het voornamelijk technisch project uit te voeren. Werkzaamheden omvatten:

• stakeholder- en risico-inventarisatie;
• presentaties maken en geven ter informatie over planning, prioriteiten, risico’s, voortgang etc.;
• telefoonlijsten controleren, opstellen en communiceren van 350 objecten;
• nw. nummers Almanak 2017 van de ANWB en de Schuttevaer
• ontwikkelen communicatiemiddelen (flyer, e-mail, brieven);
• plan van aanpak 088-Watermanagement centrum Lelystad;
• in kaart brengen Incident Management Proces
• informeren Incident Management partners landelijk over de unieke inbelnummers op de o.a. de meldkamers en verkeerscentrales (politie, ambulance, bergers, provincies, gemeentes, waterschappen etc.);
• belscript Landelijke informatielijn RWS;
• plan van aanpak, planning en coördinatie migratie nieuwe 088 nummers op de verkeerscentrales;
• Project Eind Document (incl. financiële rapportage)

Kernactiviteiten op basis van “Procesarchitectuur als veranderinstrument.”
https://www.schuttevaer.nl/nieuws/havens-en-vaarwegen/2018/01/31/wennen-aan-088-nummers-van-rijksbruggen-en-sluizen

Andere projecten