Selecteer een pagina

Uw eigen Project Support Office?

Landelijke implementatie van een nieuw computersysteem, een verhuizing of een reorganisatie? Genoeg voorbeelden van kleine en grootschalige projecten die speciale begeleiding behoeven.

Is er een plan van aanpak; welke versie is de laatste; hoe archiveren wij projectinformatie; hoe ziet onze correspondentie eruit; wie zijn er bij het project betrokken; wat is er opgeleverd; wat dient er nog opgeleverd te worden en wanneer; worden de budgetten gehaald?

Allemaal vragen waarmee de Projectmanager te maken krijgt. Door vanaf het begin af aan een degelijk projectbureau in te richten zal de uitvoering van het project beter beheersbaar blijven. Uit ervaring is gebleken dat deze ondersteuning vaak te laat of niet goed op gang komt, waardoor waardevolle tijd en geld verloren gaat.

Project Support Office B.V. onderscheidt zich door zich te specialiseren binnen dit concrete vakgebied en levert personele ondersteuning op projecten binnen uw organisatie.

Onze toegevoegde waarde

Wij helpen u bij de inrichting van uw eigen projectbureau, indien nodig leiden wij uw medewerkers op en zodra het mogelijk is dragen wij het projectbureau aan u over. De toegevoegde waarde ligt in een efficiëntere en effectievere uitvoering van het project. Door vanaf de beginfase een degelijk beheerssysteem op te starten die gebaseerd is op simpele en gestructureere uitvoering is de slaagkans van het project groter en zullen de kosten van het project lager zijn.

Wij ondersteunen bedrijven o.a. in:

Project Support

Personele ondersteuning op projecten en programma’s op het gebied van administratie, secretariaat en alle overige werkzaamheden waar op dat moment geen handjes voor beschikbaar zijn.

Portfolio Management

Personele ondersteuning voor het opzetten en beheren van projectportfolio’s op basis van ervaring, gezond verstand en Management of Portfolio’s (MoP)

Project Management Office (PMO) tools

Personele ondersteuning op het ontwerp, inrichting en uitvoeren van het PMO door gebruik van standaard tools zoals de Fortis Change Cloud, maatwerk CMS en ook gewoon gebruik van de standaard tools binnen MS Office zoals MS project, Sharepoint, Excel, Power Point en Word. Eveneens wordt rekening gehouden met de volwassenheid en de governance van de project- programmaorganisatie. Op basis van Portfolio, Programme and Project Offices (P3O).

Project- en programma management

Personele ondersteuning gebaseerd op ervaring aangevuld met de reguliere gehanteerde standaarden zoals op basis van Managing Succesful Progamms (MSP), Prince2, Scrum en andere Lean Agile aanpak methodieken. Eveneens is er een breed netwerk beschikbaar van ervaren Project en Programmamanagers.

Procedures & kwaliteit

Personele Ondersteuning op het gebied van procedures en kwaliteit door beheer over o.a configuratiemanagement, kwaliteitsrapportages, risk- en issue management, maar ook door inzet en gebruik van standaarden binnen de organisatie.

Marketing & communicatie

Ondersteuning op het gebied van marketing en communicatie a.s. door middel van het marktonderzoek, stakeholdermanagement, ontwikkeling van communicatiemiddelen. Advies en ondersteuning gericht op de project- programmaorganisatie.

Training & begeleiding

In samenwerking met Hedeman Consulting wordt gekeken naar mogelijk passende trainingen om door te voeren binnen de organisatie

Resource management

De werving en selectie binnen het vakgebied. Veelal vanuit een breed bestaand netwerk.

Enkele opdrachtgevers

Voor meer informatie over de dienstverlening van Project Support Office B.V. kunt u contact opnemen met onze Account Manager Renske Andringa. Zij komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

Een passende offerte

Aan de hand van dit gesprek zal zij indien gewenst een maatwerk offerte voor u opstellen. In deze offerte wordt ruim aandacht besteed aan de mogelijke projectoplossingen die Project Support Office u kan bieden. De uit te voeren werkzaamheden, de tijdsduur en het plan van aanpak wordt hierin duidelijk omschreven. Hierdoor krijgt u een goed inzicht in de geboden oplossing.

Onze ervaring heeft geleerd dat het opstellen van een goede offerte een belangrijk deel van het werk is en vormt de basis voor een goede samenwerking tussen Project Support Office en u. Wij besteden hier dan ook graag veel tijd aan. Aan het opstellen van de offerte zijn uiteraard geen kosten verbonden.